Takst av bolig

Takst av bolig er relevant for alle som skal selge en bolig, og er blant annet avgjørende for hva slags prisantydning boligen ender opp med. Eiendomsmegler utfører det vi kaller e-takst, mens en takstmann utfører verditakst basert på boligens tekniske standard.

Her kan du lese mer om takst av bolig, og hvordan du går frem. Vi skal også gi deg noen tips til hvordan du kan øke sjansen for at boligsalget blir vellykket.

Hva er takst av bolig?

Hva er takst?

Når det gjelder takst av bolig, kan ordet «takst» bety to ting. Begge begrepene er relevante for boligselgere, og vil ha sentral betydning for hvilken prisantydning boligen får.

Vi skal her se nærmere på e-takst (elektronisk takst) fra eiendomsmegler, og verditakst som utføres av takstmann.

Pekefinger: Takst av bolig fra megler

E-takst fra megler

Når boligen skal takseres av megler vil det blant annet tas hensyn til hva lignende boliger i området blir solgt for, samt etterspørsel. Taksten baserer seg med andre ord på boligens markedsverdi, først og fremst. E-takst tar ikke hensyn til boligens tekniske standard.

E-takst er bransjestandarden for meglere som skal vurdere verdien av boliger. Denne standarden følges av alle meglerne, slik at verdivurderingen av boliger skal bli mest mulig rettferdig og korrekt.

Takstmann undersøker bolig nøye: Hva er takst av bolig?

Verditakst fra takstmann

Foruten e-takst fra megler, er det vanlig at en takstmann utfører takst av bolig. Dette er i motsetning til e-taksten en takst som baserer seg på boligens tekniske tilstand.

Verditaksten som takstmannen utarbeider blir til etter en gjennomgang av boligen. Takstmannen vil blant annet se på følgende: 

  • Areal for S-rom og P-rom
  • Byggets tekniske tilstand (vinduer, vegger, listverk, dører, tak, gulv etc.)
  • Elektrisk anlegg
  • Vurdering av VVS-anlegg
  • Geologiske forhold

Takstmannen vil basert på undersøkelsene dine gi de ulike bygningsdelene og annet en tilstandsgrad fra TG0 til TG3, der TG0 er ingen symptomer og TG3 innebærer alvorlige avvik eller funksjonssvikt.

I tilstandsrapporten vil det som regel også legges ved et egenerklæringsskjema fra boligselger (eier). Her vil boligeier informere om ting en eventuell kjøper har nytte av å vite. Et eksempel er hvorvidt det finnes skjeggkre eller rotter på eiendommen.

Sjekkliste ved takst av bolig

Hvordan få takst på bolig?

For å få takst på bolig, må du som boligeier ta kontakt med parter som kan hjelpe deg med taksering. Dette betyr at du bør kontakte et takseringsfirma for en teknisk verdivurdering, samt en megler som kan utarbeide en e-takst.

Det finnes mange aktører å velge mellom, særlig når det kommer til eiendomsmeglere. Når det gjelder takst på bolig fra takstmann, kan du blant annet velge aktører som Norsk Takst. 

Mann som jobber med takst av bolig

Hva er forskjell på takst og verdivurdering?

Begrep som «verdivurdering» og «takst» brukes ofte om hverandre på folkemunne. Kort fortalt vil en verdivurdering være den prisen en tror at man kan få for boligen ved salg.

Når det kommer til takst, er dette en mer sikker verdivurdering. Denne forteller hva man etter all sannsynlighet kan oppnå av salgspris basert på standard og marked.

Pris for takst på bolig

Takst på bolig | Pris

Hva koster det å få takst av bolig? E-takst pris kan variere mye fra meglerfirma til meglerfirma. Som regel ligger prisen på omlag 1 000 til 5 000 kroner.

Noen meglerfirmaer kan også tilby gratis e-takst, men dette gjelder langt fra alle. Om du finner noen som tilbyr gratis verdivurdering, kan du gjerne sjekke ut flere meglerfirmaer og velge det du liker best.

Slik får du takst på bolig

Slik blir boligsalget vellykket

Takst av bolig er en viktig del av prosessen når du skal selge en bolig. Men for å oppnå et vellykket boligsalg, er du avhengig av mer enn taksering. Det er for eksempel viktig å gjøre boligen mest mulig attraktiv før fotografering og visning.

Mange velger boligstyling, der proffe folk innreder og dekorerer boligen etter alle kunstens regler. Det kan også være aktuelt med oppussing, dersom det er ting som bør fikses på boligen før taksering fra takstmann. Sjekk ut våre 11 gode tips før visningen.

I tillegg til dette, er det viktig at du markedsfører boligen på en god og korrekt måte.

Takst av bolig på skjerm

God annonsetekst og salgsoppgave er avgjørende

Skal et boligsalg gå så bra som mulig, er det viktig å ha markedsføringsinnhold av høy kvalitet. Vi kan blant annet nevne at det er viktig med en salgsannonse som løfter frem boligens beste kvaliteter, og som samtidig byr på nødvendig og viktig info.

Salgsoppgaven må også ha høy kvalitet, og er viktig både med tanke på markedsføring og informering. I salgsoppgaven bør det være et tydelig og klart språk, og man bør informere om alt fra boligens kvaliteter til fasiliteter i området.

Få skrivehjelp og lær mer om takst av bolig

Motta skrivehjelp til boligsalgsannonse og prospekt

Takst av bolig er noe som utføres før en bolig legges ut for salg. Takst kan være både e-takst fra megler, eller en verditakst fra takstmannen. Disse takstene tar utgangspunkt i enten markedsverdi eller boligens tekniske verdi, og bidrar til at man kan sette en prisantydning.

Foruten takst av bolig, er du avhengig av en god annonsetekst og et informativt prospekt. Vi i Din Meglertekst hjelper meglere og private boligselgere med tekst i forbindelse med boligsalg. Spar tid, og la oss ta oss av skrivingen – som ofte kan være litt tidkrevende.

Kontakt oss i dag, og motta dine første 500 ord gratis!