Takst på hus

Når du skal skaffe takst på et hus er det viktig å sette seg inn i hva det innebærer, og i hvilken sammenheng du har behov for takst. Det er nemlig annerledes om du eier en leilighet, en hytte eller et småbruk. Omfanget av eiendommen har mye å si for takseringen. I tillegg vil det være viktig å sjekke markedet for gode takstmenn som kjenner området du bor i.

Det kan være en lang prosess å få taksering på huset. Det er nemlig flere ting å ta stilling til i et hus, fremfor i en leilighet eller en hytte. En enebolig har ofte fler kvaliteter å vektlegge, og dette skal gjøres grundig. En takstmann bør ta jobben sin på alvor for å sikre deg et godt utbytte for salget. Hør gjerne med flere takstmenn før du bestemmer deg, så vet du at du har tatt et veloverveid valg.

bolig takst

Husets verdi

For det første finnes det ulike typer takst. Verditakst er det samme som verdivurdering, altså et anslag på hvor mye boligen kan være verdt ut ifra hva som kommer best til syne. Det gjøres altså et estimat basert på overordnede fasiliteter. Dette er et anslag og kan være en fin pekepinn, men er ikke nok å basere seg på for å kunne selge et hus.

En tilstandsrapport er en grundigere gjennomgang av boligens tekniske tilstand. Her sjekkes det blant annet etter mugg, råte og andre potensielle skader på boligen. Megler går huset etter sømmene, for å sjekke hvilken tilstand det er i, og hva som kan forbedres. Det er den mest detaljerte formen for takst, hvor ingenting blir oversett. Man river gjerne opp veggen for å sjekke at håndtverket er gjort ordentlig.

Boligsalgsrapporten er den eneste som er direkte knyttet mot salg av bolig. Her er det strenge krav som må følges uavhengig av takstmann. Du vil her få en grundig gjennomgang av hva som er i orden og hva som krever utbedring før salget. Avhengig av boligens størrelse, koster det mellom 10. 000 – 25.000 kr å gjennomføre en slik rapport.

megler og selger blir enige om takst

Hvordan gå frem når du skal vurdere takst

Det er bare sertifiserte meglere som kan sette takst, og du bør vite hvilken takst du ber om. I tillegg kan det være lurt å sette seg inn i hvor mye det koster med den enkelte megleren. En verditakst er ikke tilstrekkelig ved salg og kjøp av bolig. Likevel er det denne mange blir presentert for på vinsing. Du bør derfor spørre om å få grundigere innsikt i hvordan vurderingen er fastslått når du er på visning.

Taksering av hus foregår vanligvis ved kjøp og salg av bolig, men kan også være en viktig del av et arveoppgjør. Det samme gjelder også i forsikringssaker, ved lån eller refinasiering. Det er vanskeligere å ha oversikt over et hus enn en hytte eller leilighet, fordi den er større i omfang. Dette spiller inn på tiden det tar og pengene det koster. Du kommer deg ikke unna takst når det gjelder å skifte bolig, og til syvende og sist blir husets verdi grundig dokumentert. 

Tilstandsrapport kan også brukes når det har skjedd en lekasje på badet eller du har oppdaget mugg i et avgrenset område av boligen. I slike tilfeller vil rapporten konsentrere seg om de spesifikke områdene, fremfor å ta en fullstendig sjekk. Det gjelder da i hovedsak i forsikringssaker og er en sjeldenhet når det kommer til salg av hus, da det krever en grundigere gjennomgang.

skriver takst

Elektronisk takst

Takst kan virke litt tungvint, men det er en nødvendig prosedyre. Først må du finne behovet som passer din bolig og din situasjon, før du velger takstmann og hvilken type takst du trenger. Takstmannens ansvar er å innhente alle opplysninger som er nødvendig for å avgjøre boligens verdi. En megler kan avgi elektronisk takst, men denne er ikke tilstrekkelig ved boligsalg.

E-takst er en standard i bransjen når det gjelder å fastsette verdi på eiendom. Den er blitt til i løpet av de seneste årene, og er mer pålitelig i sin utforming og etterprøvbarhet. Den baserer seg på standard, beliggenhet og prisene i boligmarkedet ellers. En takst fra eiendomsmegler kan hjelpe deg i mange situasjoner, og kanskje sparer det deg for både tid og penger?

Verdivurderingen gir en indikator på hva boligen din kan selges for i dagens marked. Banken kan spørre deg om e-takst ved refinansiering av lån. Dette er kanskje blitt den hyppigste bruken av takst i senere tider, fordi etterspørselen er stor og vurderingen er pålitelig og effektiv.

 

finn en god takst

Hva er ditt neste steg?

Har du solgt et hus tidligere, vet du hvor tidkrevende det er å gjennomføre et salg, og ha alle dokumenter klare for grundig sjekk. Det er mange stadier av et hussalg, men til gjengjeld får du ofte bedre vilkår og forsikring på salget. Det gjelder å være tidlig ute og planlegge godt. Et vellykket salg krever gode meglere og gode boligannonser.

Vurderer du å selge din bolig, kan du starte med å få en uforpliktende verdivurdering. Deretter kan du ta stilling til om det er verdt å gå videre med salget, eller om du vil vente til markedet forandrer seg. En ting er sikkert – en bolig selger ikke seg selv. Har du behov for skrivehjelp underveis i prosessen, er det bare å ta kontakt med oss. Vi stiller våre ferdigheter til disposisjon, og gleder oss over å kunne være til hjelp når du trenger det.