Teknisk tilstandsanalyse

En teknisk tilstandsanalyse er nødvendig ved salg av bolig. Tilstandsanalysen legger grunnlaget for boligens salgspris, og gir dessuten boligkjøpere verdifull informasjon.

Hva er egentlig en teknisk tilstandsanalyse, og hvem utfører den? Og hva er egentlig de ulike standardene som benyttes? Alt dette skal vi nå se nærmere på!

Teknisk tilstandsanalyse vist med bolig og rapport

Hva er en teknisk tilstandsanalyse?

En teknisk tilstandsanalyse utføres av en takstmann, og ikke en eiendomsmegler slik mange tror. Tilstandsanalysen innebærer at ulike deler av boligen vurderes med tanke på tilstand. Formålet med dette er at potensielle boligkjøpere skal vite hva de betaler for.

Før en teknisk tilstandsanalyse kan foreligge, vil takstmannen befare eiendommen. Vedkommende vil blant annet vurdere tilstanden på boligens kledning, tak, dører, vinduer, gulv, fliser og lignende. De ulike elementene som vurderes vil deretter tildeles en tilstandsgrad fra TG 0 til TG 3:

  • TG 0: Ingen avvik oppdaget (oppgis ikke i teknisk tilstandsanalyse)
  • TG 1: Svake symptomer oppdaget
  • TG 2: Middels sterke symptomer oppdaget
  • TG 3: Kraftige symptomer oppdaget (total funksjonssvikt eller sammenbrudd)

Basert på tilstandsgradene som oppgis i en teknisk tilstandsanalyse, kan boligkjøper få nødvendig innsikt. En bolig der flere elementer har TG:3 kan for eksempel bli dyr å pusse opp. Dette kan danne grunnlaget for potensielle boligkjøperes beslutning.

Som boligkjøper er det altså viktig å lese gjennom en teknisk tilstandsanalyse før boligen kjøpes. På den måten unngår kjøperen negative overraskelser. Dette gjør boligsalgsprosessen tryggere for både selger og kjøper.

Takstmann utfører teknisk tilstandsanalyse

Standarder for teknisk tilstandsanalyse: NS 3600, NS 3424 og NS 3423

Det finnes en rekke ulike standarder som benyttes i forbindelse med teknisk tilstandsanalyse. De ulike standardene angir hvordan takstmann skal utføre vurderingen. Dette inkluderer blant annet hvordan tilstanden på boligen skal dokumenteres.

Ved salg og kjøp av boliger i Norge er det standarden NS 3600 som blir lagt til grunn. Denne standarden er bygget på NS 3424, som er en metodestandard beregnet på byggverksanalyse.

Man kan også komme over standarden NS 3423, men denne er ikke relevant ved salg av private boliger. NS 3423 benyttes når tilstand skal vurderes på fredete eller verneverdige bygninger.

Det er altså NS 3600 som er mest relevant ved teknisk tilstandsanalyse for boligsalg. Denne standarden dekker både elektrisk anlegg, boligens tekniske tilstand og forhold av brannteknisk art. Standarden benytter også de nevnte tilstandsgradene fra TG 0 til TG 4.

Teknisk tilstandsanalyse og tastatur

Viktig ved boligsalg

En teknisk tilstandsanalyse er viktig å ha i forbindelse med boligsalg. En detaljert gjennomgang av boligens bestanddeler vil gi potensielle kjøpere et bedre vurderingsgrunnlag. Det vil også fremme tillit, siden rapporten reduserer faren for at skjulte mangler dekkes over.

En teknisk tilstandsanalyse kombinert med en god boligannonse, kan øke sjansen for at boligsalget blir en suksess.

Teknisk tilstandsanalyse vist på nettbrett

Trenger du tekst til boligannonse eller salgsoppgave?

En teknisk tilstandsrapport innebærer at en takstmann vurderer boligens standard. I rapporten vil ulike bestanddeler i boligen tildeles en tilstandsgrad fra TG 0 til TG 4, noe som gir potensielle kjøpere nødvendig innsikt.

Tilstandsrapporten inngår i salgsoppgaven, som sammen med en god boligannonse er nødvendig for vellykket boligsalg. Enten du er megler eller selger bolig privat, har du behov for gode boligtekster. Dette kan vi hjelpe deg med, dersom du er usikker på fremgangsmåte.

Vi skriver alt fra salgsoppgaver til boligannonser, og øker sjansen for at boligsalget blir en suksess. Teksten leveres på kort tid, og er av høy kvalitet. Det er viktig for oss at boligtekstene gjenspeiler boligens beste kvaliteter. Samtidig skal tekstene være informative.

Kontakt Din Meglertekst i dag, og motta boligannonsetekst på 1-2-3!