Tilstandsrapport bolig 

Skal boligen din selges? Da bør du gå til anskaffelse av en tilstandsrapport! En tilstandsrapport gir interessentene viktig informasjon om boligens tekniske tilstand. 

I forbindelse med utformingen av tilstandsrapport, rangeres boligen etter et eget system. Dette er en prosess som krever bygningssakkyndige. 

Tilstandsrapport av bolig er et stort og viktig tema. Vi skal ta en nærmere titt på det i denne artikkelen.  

Salgsoppgave vs. prospekt

Hva er tilstandsrapport? 

Som nevnt innledningsvis, foreligger det viktig informasjon i en tilstandsrapport. Dette er informasjon om boligens tekniske tilstand, noe som i flere tilfeller vil være helt avgjørende for en potensiell kjøper. 

Arbeidet gjort i forkant og utformingen av en tilstandsrapport må gjøres av bygningssakkyndige. Boligen kan se kjempefin ut på overflaten, men mye kan skjule seg bak fasaden. Når det skal utformes en tilstandsrapport, må man gå grundigere til verks. Det krever kunnskap.  

En tilstandsrapport bygger på et eget system, hvor hensikten er å beskrive tilstanden på salgsobjektet før det ble lagt ut på markedet. En bolig rangeres etter TG0 til TG3: 

 • TG0: Ingen avvik 
 • TG1: Mindre eller moderate avvik 
 • TG2: Vesentlige avvik 
 • TG3: Store eller alvorlige avvik 

  Det er imidlertid ikke et krav om at du er nødt til å skaffe en tilstandsrapport. En bolig kan i teorien selges uten at det foreligger en tilstandsrapport, men et veldig lurt trekk vil det ikke være. 

  Salgsoppgave

  Dette vurderes i en tilstandsrapport 

  En tilstandsrapport er som nevnt en rapport som forteller om boligens tekniske tilstand. Da er det naturligvis en rekke forhold som den bygningssakkyndige er nødt til å gjøre en vurdering av.  

  Her er en liten oversikt over hva som vurderes av den bygningssakkyndige i en tilstandsrapport: 

  • Boligens areal 
  • Beliggenhet og geologiske forhold 
  • Boligens byggetekniske tilstand 
  • Elektrisk anlegg 
  • VVS-tekniske anlegg (f.eks. kjøkken og våtrom) 

   I tillegg til dette, vil også den bygningssakkyndige vurdere annen dokumentasjon og selgers egenerklæring som er vedlagt salgsoppgaven.  

   Salgsoppgave

   Derfor bør du ha tilstandsrapport 

   Som nevnt er du ikke nødt til å skaffe en tilstandsrapport. Derfor er det fort gjort å falle for fristelsen, og rett og slett droppe det. For da sparer man jo både tid og penger?  

   Det foreligger ikke noen form for juridiske krav som sier at man er nødt til å fremlegge tilstandsrapport i forbindelse med boligsalg. Du vil likevel gjøre deg selv en tjeneste ved å gjøre det. 

   En tilstandsrapport er en standardisert rapport, noe som betyr at alle boliger rangeres med utgangspunkt i det samme systemet. Derfor er det svært enkelt for interessenter å sammenligne flere objekter, så tilstandsrapporten vil i flere tilfeller være avgjørende. 

   En tilstandsrapport er i tillegg gull verdt dersom det skulle oppstå en tvist mellom selger og kjøper i etterkant av boligsalget. Hvis kjøper oppdager feil eller mangler ved boligen, og dette har blitt nevnt i tilstandsrapporten, kan ikke selger heftes for dette. 

   Salgsoppgave

   Få hjelp til din meglertekst! 

   Tilstandsrapporten er svært viktig i forbindelse med salv av bolig, men det er ikke bare den som kan være avgjørende her.  

   I tillegg til at boligen din scorer høyt på tilstandsrapportens rangeringssystem, trenger du også en knakandes god meglertekst. Denne vil tiltrekke seg potensielle kjøpere som kan fyre hverandre opp i en budrunde. Din Meglertekst kan hjelpe deg med en god meglertekst. Ta kontakt med oss i dag!