Tilstandsrapport leilighet

Det er ikke et krav om tilstandsrapport når du skal selge en leilighet, men de fleste meglere anbefaler at du likevel bestiller en ettersom det gir et grundig innblikk i boligens tilstand. Skal du selge bolig, bør du anskaffe en boligsalgsrapport, som er skreddersydd til boligsalg.

Hvordan går en megler frem når han skal utarbeide en tilstandsrapport for leilighet? Det er en del krav som skal være oppfylt, og det er viktig å gå grundig til verks. En leilighet kan være nybygget eller gammel, og dette avgjør også boligens pris og tekniske tilstand. Isolasjon, strømuttak og varmtvannsbeholder, samt hvitevarer er noe man tar en grundig sjekk på. Fra 1.januar 2022 kom det nye regler for hvordan man utarbeider denne, og hvilke krav som stilles. Les mer om tilstandsrapport ved salg av bolig.

ser på tilstandsrapporten

Hvorfor velge tilstandsrapport?

Det som er smart før du skal gå i gang med å bestille en rapport, er å gå gjennom boligen din for å se hvilke forbedringer som trengs å gjøre noe med, og om det er noe du enkelt kan gjøre selv. Ta en rask sjekk på de rommene der det mest sannsynlig dukker opp skader, slik at du er forberedt når boligen blir gjennomsøkt.

Tildstandsrapporten utføres av sakkyndige på feltet, og de vil sjekke bak vegger og tak for å gjengi korrekt informasjon. Likevel er det du som selger som er ansvarlig for å gjengi riktig informasjon i rapporten. Om det er noe av vesentlig betydning som ikke er utfylt i rapporten, er det selger som vil merke konsekvensene, og bør derfor rette opp i det før kjøper kommer på banen.

Du bør være til stede når leiligheten skal befares, slik at du kan komme med bakgrunnsinformasjon og tilleggsopplysninger om tilstanden på de ulike rommene i leiligheten. Kanskje bør du forhøre deg med de som bodde der før deg, for å skaffe et mest mulig helhetlig bilde. Har du dokumentasjon på oppussing, rørleggerkvitteringer eller andre relevante fakturaer bør de legges frem. Alle kortene skal på bordet når en tilstandsrapport skal gjennomføres.

megler som søker opp tilstandsrapport

Tilstandsgrader vedrørende tilstandsrapport

 

En bolig eller en leilighet rangeres etter et system som beskriver byggets tilstand før salg. Graderingen går fra 0 til 3, og rangeres fra utmerket tilstand til manglende forhold, rangert slik: 

TG0: Nytt og ingen symptomer på tilstandssvekkelse.

TG1: Normal slitasje og vedlikehold. Mangel på dokumentasjon ikke vesentlig.

TG2: Vesentlig avvik der byggverket eller delen er sterkt nedslitt, har vesentlig skade eller redusert funksjon. Vedlikehold eller påkostninger kan være mangelfullt eller feil utført. Det kan også være mangel på vesentlig dokumentasjon. Behov for tiltak i løpet av de nærmeste årene.

TG3: Stort eller alvorlig avvik der byggverket eller delen har totalt eller nært forestående funksjonssvikt. Fare for liv og helse. Behov for strakstiltak.

Som vi ser, er det best om boligen har et lavest mulig tall på rangeringen, da det er lite å utsette på vedlikehold. Likevel vil rapporten avgi hva som må utbedres og hvor mye det vil koste, slik at selger og kjøper best kan finne en rettferdig pris. Den største forskjellen på salg av bolig og leilighet, er at leiligheten har mindre omfang og dermed færre ring å justere før salg.

en nøye vurdering av boligens tilstand

Hva tilfører en tilstandsrapport salgsprosessen?

Når du skal selge en leilighet, vil en tilstandsrapport være den mest nøyaktige analysen av hvordan leiligheten er skikket til salg. Derfor er det verdt å bruke tid på å gjennomføre den. Ved å vise til en grundig rapport, viser du at du tar salget på alvor og at du ikke har noe å skjule. De fleste vil reagere på manglende rapporteringer og vil spørre hvorfor det ikke er tatt stilling til dersom det skulle være tilfellet.

Om du er usikker på om du skal selge eller avvente, vil en tilstandsrapport være et viktig hjelpemiddel for å vite om leiligheten er salgskklar eller ikke. Her finner du også ut av hva som skal til og hvor lang tid der tar for at din leilighet blir i topp stand. Du må være villig til å investere noen tusen i en slik rapport, og den bør komme i god tid før salget, slik at du har god tid til å gjøre nødvendige tiltak før salg. Tenk på det som en investering for å rette opp feil og mangler. Kostnadene avhenger av størrelsen på leiligheten og kommer godt med før du skal legge ut for salg.

Lurer du på hvordan man skriver en tilstandsrapport? Det kan du lese mer om i denne artikkelen. Husk at det er kjøpers plikt å sette seg inn i dokumentasjonen som blir framlagt. Derfor skal all relevant informasjon om leiligheten gjøres rede for. En tilstandsrapport er dermed med på å forebygge stridigheter og andre uenigheter et salg kan medføre når det skal skiftes eier.

nøye gjennomsøking av leilighetens tilstand

Valget er ditt

Å innhente en tilstandsrapport for en leilighet er like viktig som boligsalgsrapporten er for en bolig. Husk at du sparer penger på å benytte deg av en meglers tjenester, ettersom de kjenner markedet og prisøkningene bedre enn privatpersoner. Dessuten vil salget gå ærlig og redelig for seg, slik at du slipper konflikter som dukker opp i ettertid og kan produsere større lastverk. Hør gjerne på meglers synspunkter før du går i gang, og la dem gjøre det de kan best. Og skulle du som megler ha behov for ekstra arbeidskraft på skrivefronten, kan du alltids ta kontakt med oss. Vi er her for å gjøre din jobbhverdag litt enklere.