Tilstandsrapport ved salg av bolig

En tilstandsrapport ved salg av bolig vil gi potensielle kjøpere innblikk i eiendommens tekniske tilstand. Alle som skal selge boligen sin bør ha en tilstandsrapport, og det er en takstmann som utarbeider rapporten.

Vi skal her se nærmere på hva en tilstandsrapport ved salg av bolig er, hva den inneholder og hvilke nye regler som ble gjeldende fra nyttår 2022.

Hva er en tilstandsrapport ved salg av bolig?

Hva er en tilstandsrapport ved salg av bolig?

En tilstandsrapport er en teknisk vurdering av tilstanden til en eiendom. Ved salg av bolig er det anbefalt å ha en tilstandsrapport, selv om det ikke foreligger noe krav. Grunnen til at du bør ha en rapport som dette, er at potensielle kjøpere kan få et innblikk i boligens tilstand.

En tilstandsrapport ved salg av bolig vil utarbeides av en takstmann, og vedkommende vil komme på besøk og befare eiendommen. Takstmannen vil da sjekke en rekke ulike punkter, noe som kan inkludere alt fra tilstanden på kjøkken og vinduer, til våtrom.

Underveis vil takstmannen tildele ulike deler av boligen tilstandsgrader. På den måten kan interessenter som vurderer å kjøpe boligen vite hva som eventuelt trenger å byttes ut eller pusses opp. Dette vil naturligvis ha mye å si for hvorvidt man kjøper en bolig eller ikke.

Nye regler for tilstandsrapport ved salg av bolig

Oversikt over nye regler for salg av bolig (2022)

Fra 1. januar 2022 ble avhendingslovens regler for bruktboligsalg endret. I den forbindelse er det viktig at både kjøper og selger setter seg ekstra godt inn i endringene, siden det stilles nye krav til begge parter.

Som selger kan man ikke lenger ta forbehold om boligens tilstand, og selge den «som den er». Det betyr at det blir stilt ekstra strenge krav til selgers informasjonsplikt. Som selger skal du opplyse om ethvert kjent problem ved boligen, og alle opplysninger skal være riktige.

Som kjøper er det viktig å lese nøye gjennom selgers egenerklæring i forkant av kjøpet, og også tilstandsrapporten. Du kan nemlig ikke klage i etterkant dersom forholdet ble nevnt i salgsoppgaven eller tilstandsrapporten.

Nye regler for tilstandsrapport ved salg av bolig

Tilstandsrapport | Nye regler

I januar 2022 kom det også en ny forskrift i avhendingsloven vedrørende hva en tilstandsrapport skal inkludere av informasjon. Det er nå strengere krav til hva en tilstandsrapport ved salg av bolig skal inneholde, både med tanke på utførelse og innhold.

Nå skal tilstandsrapporter ikke bare gi ulike deler av boligen en tilstandsgrad, men også informere om hva det eventuelt vil koste å fikse ting (anslagsvis). Er for eksempel våtrommet ubrukelig, kan det informeres om hvor mye kjøper må regne med å bruke på renovasjon.

I den nye tilstandsrapporten fra 2022 skal takstmannen også bore hull i vegger for å sjekke etter fukt. Tidligere har det gjerne bare stått at det ikke er synlige tegn på fukt, basert på det takstmannen har kunnet se.

Alt i alt vil den nye tilstandsrapporten gi mer trygghet til både kjøper og selger, siden det blir mindre sjanse for at det skal oppstå konflikter eller krav om erstatning i etterkant av kjøpet.

Sjekkliste med punkter som gjennomgås i tilstandsrapport ved salg av bolig

Hvilke punkter sjekkes under tilstandsvurdering av bolig?

Under en tilstandsrapport ved salg av bolig skal takstmannen sjekke en rekke fastsatte punkter. Det betyr at det er visse bestanddeler av boligen som skal undersøkes og vurderes i rapporten. Her er en oversikt over noen punkter takstmannen sjekker:

 • Areal
 • Brannsikkerhet
 • Kjøkken (inkludert avløp, rør og overflater)
 • Elektriske anlegg
 • Våtrom
 • Ventilasjonsanlegg
 • Tak
 • Fuktsikring
 • Vinduer
 • Fundament (grunnmur)
 • Terreng
 • Drenering
 • Varmtvannstank
 • Varmeanlegg
 • Yttervegger
 • Rom under terrengnivå – som krypkjeller
 • Veranda, balkong og lignende

Takstmannen vil med andre ord gjøre en grundig gjennomgang av boligen din, slik at potensielle kjøpere får et best mulig innblikk i salgsobjektets tilstand.

Boligmappe med tilstandsrapport ved boligsalg

Uttrykk i tilstandsrapport | TG1, TG2, TG3… Hva betyr det?

I en tilstandsrapport ved salg av bolig vil takstmannen tildele ulike bygningsdeler en tilstandsgrad fra 0 til 3, hvor 0 er best og 3 dårligst. Tilstandsgrad 0 forkortes som regel «TG0», mens tilstandsgrad 1 forkortes «TG1», og så videre.

Om det står TGIU i en tilstandsrapport, betyr dette «tilstandsgrad ikke undersøkt». Dette kan for eksempel skyldes at en del av bygningen ikke var tilgjengelig for vurdering. Nedenfor finner du en oversikt over hva de ulike tilstandsgradene betyr: 

 

 • TG0: Ingen avvik
 • TG1: Små eller moderate avvik
 • TG2: Vesentlige avvik
 • TG3: Omfattende / alvorlige avvik
 • TGIU: Ikke undersøkt
To takstpersoner som jobber med tilstandsrapport ved boligsalg

Kan du få ny tilstandsrapport om du er misfornøyd?

Dersom du skal selge en bolig og har fått en tilstandsrapport du er misfornøyd med, kan du klage til takstmannen. Husk imidlertid på at det sannsynligvis ikke er noe poeng i å klage om du er misfornøyd på grunn av tilstandsgradene boligen har fått.

Om deler av boligen har fått TG3 for eksempel, er det kanskje best å bytte delen ut og heller få en ny tilstandsrapport.

Du kan imidlertid klage om du mener at takstmannen har utført en slett jobb, eller ikke undersøkt boligen slik han/hun skal. I første omgang kan du rette klagen direkte til takstmannen. Om dette ikke hjelper, kan du klage skriftlig til Forbrukerrådet.

Tilstandsrapport ved boligsalg vist med dokument og hus

Hva skal til for å lykkes med boligsalget?

Det å selge en bolig er en omfattende prosess, og for selger er det nok et mål å oppnå en høyest mulig salgspris. Her vil naturligvis tilstandsrapporten ha mye å si.

En tilstandsrapport ved salg av bolig kan tross alt si mye om eiendommens tilstand, noe som igjen kan påvirke hvor mye kjøper er villig å by. Men det er også andre faktorer som kan påvirke hvor mange og høye bud du får på boligen, som for eksempel boligmarkedsføring.

Først og fremst er det viktig å ha en god annonse. I salgsannonsen vil boligen presenteres med tekst og bilder, og det er her du potensielt kan tiltrekke interessenter til visning. Sørg derfor for at annonsen er av høy kvalitet, med beskrivende og passe selgende tekst.

Du bør også forberede boligen til visning. Under visningen vil potensielle kjøpere danne seg et inntrykk av boligen. Førsteinntrykket har mye å si. Mange velger boligstyling, der boligen pyntes og møbleres etter alle kunstens regler.

Både annonse og tilstandsrapport ved boligsalg er viktig – motta hjelp

Motta hjelp med annonse og prospekt

Det er vanlig å ha en tilstandsrapport ved salg av bolig, og i denne kan potensielle kjøpere sette seg inn i boligens tilstand. Dette er noe en takstmann kan hjelpe deg med, og det er viktig at det tas hensyn til de nye reglene som begynte å gjelde 1. januar 2022.

I tillegg til en tilstandsrapport, trenger man en god og informativ annonse og et salgsprospekt. Dette er noe Din Meglertekst kan hjelpe med, enten du er eiendomsmegler eller skal selge boligen selv.

Våre tekstforfattere sørger for å lage annonser som løfter frem boligens beste kvaliteter, uten at annonseteksten blir påtatt eller overdrevent selgende. Dette er viktig å ta hensyn til når man skal lage en god annonsetekst.

Kontakt oss i dag, og få dine første 500 ord gratis!