Verdivurdering vs takst

Du har kanskje trodd at disse begrepene er to sider av samme sak? Det er du ikke alene om. De blir riktignok brukt når det gjelder å selge bolig, og det gjør det litt vanskeligere å få klarhet i hva de egentlig betyr.

Det kan være vanskelig å skille to begreper som henger så tett sammen. Likevel er det mulig å gjøre en enkel distingsjon. En verdivurdering er nemlig hvor mye en megler antar at din bolig er verdt. Taskt kommer fra latin og betyr «å fastsette en tings verdi». Hovedforskjellen er altså hvor endelig prisvurderingen er. La oss se litt nærmere på hvordan begrepene brukes og i hvilken sammenheng.

finner ut når det er lurt å få en verdivurdering

Når har man behov for en verdivurdering?

En verdivurdering kan brukes i mange sammenhenger, ikke bare når det gjelder å selge bolig. Skal du pusse opp, kan det være nyttig å få en verdivurdering på forhånd, for å se om prosjektet faktisk løfter boligens verdi. Hvis ikke kan det være lurt å finne andre metoder å løse det på.

Når man skal skifte bolig eller kjøpe seg ut av en felles tomt, er det spesielt viktig å få en verdivurdering for å sørge for at det blir et rettferdig utfall. Slik unngår man et uheldig tvisteoppgjør, ved å blande inn en nøytral og profesjonell tredjepart. Start gjerne prosessen tidlig, slik at dere kan fordele eiendeler og andre ting etter råd utenfra.

En annen grunn til å gjøre en verdivurdering er når det skal utskiftes arv. Mange velger å se bort ifra dette da man har mange andre utgifter å tenke på med begravelse, og alt som hører med et dødsfall. Det er uheldig, fordi det gjerne fører til større konflikter etterpå dersom man er uenige. Ved å få en uavhengig tredjepart til å gi en profesjonell vurdering, vil det øke sannsynligheten for at alle parter blir fornøyde.

leter etter en passende takstmann

Hvor kommer takstmannen inn i bildet?

Ofte kan megleren som bistår med verdivurdering også være skikket til å bidra med tasktering. Før var takstmenn og meglere mer adskilt i oppgaver, mens man nå utdanner meglere til å ta for seg flere stadier av boligsalget. Derfor kan det være vanskelig å forstå funksjonen med begge deler, men det er viktig å prioritere begge jobbene. Først når det er gjort et estimat av hva boligen er verdt, er det grunnlag for en grundigere vurdering av hva boligen vil selges for.

Om du likevel ansetter en takstmann, vil du få god valuta for arbeidet. De sørger for at det blir gjort et grundig, teknisk arbeid for å fastsette boligens verdi. Det som kan innvirke på prisen er blant annet beliggenhet, planløsning og boligens tekniske tilstand. Dette er ofte det siste leddet før man holder visning og klargjør boligen for salg.

Å velge en lokalkjent megler og/eller takstmann kan gjøre prosessen mye ryddigere ettersom de kjenner markedet og hvilket prissjikte som gjelder ditt nabolag. Du vil helst unngå at en megler gir et grovt overslag på boligen, men heller gir et realistisk bilde som kjøper senere kan overby.

meglere som finner verdi på din bolig

Hva bør du gå for?

Nå har vi fått en begrepsavklaring og samtidig fått stadfestet hvordan megler skiller mellom verdivurdering og takstering. Du kan heldigvis bruke en megler til begge deler, og gjøre det enklest mulig for deg selv. For å sammenfatte er det som oftest tilstrekkelig med en verdivurdering når det gjelder å skifte bolig mellom familiemedlemmer.

Det er derimot viktig å få både verdivurdering og tasktering når det gjelder salg. En verdivurdering er et estimat som kan gi en god indikasjon på boligens verdi, men bare takstering kan gi et presist beløp for boligens salgsverdi. Det er også strengere krav til huseier om hva som skal være på plass før salg av bolig. Er du misfornøyd med taksten, har du rett til å si ifra. Snakk gjerne med megler fra start til slutt, og finn en god løsning på hvordan det blir en mest mulig rettferdig pris.

glad for å forstå forskjellen på takst og verdivurdering

Len deg på andres ekspertise

Nå kan du juble over at du har fått en oversikt over hva som skiller disse begrepene fra hverandre. Det er nyttig kunnskap om hvordan verdien på din bolig fastsettes. Har du fått hjelp av en megler tidligere, så vet du godt at det kan være vanskelig å holde oversikt over alle de ulike stegene i en salgsprosess.

Kanskje har du behov for skrivehjelp når det gjelder boligannonser eller prospekt? Våre dyktige tekstforfattere står klare for å gi deg en salgsklar tekst for ditt boligprosjekt. Kontakt oss i dag og få en god pris!